آنالیز کوانتومتری

متداول ترین روش آنالیز کوانتومتری فلزات جهت اندازه گیری و تعیین عناصر موجود، روش اسپکترومتری نشری است که ارزان ترین و سریع ترین روش به منظور تعیین جنس فلزات می باشد و در آزمایشگاه متالورژی جهاد شریف توسط دو دستگاه کوانتومتر ثابت و پرتابل انجام می شود.

کارشناسان آزمایشگاه کوانتومتری جهاد شریف به کمک نمونه های مرجع استاندارد (CRM) و بر اساس آخرین ویرایش استانداردهای معتبر بین المللی اقدام به ارائه خدمات آنالیز کوانتومتری به روش اسپکترومتری می نمایند.

خدمات کوانتومتری قابل ارائه در آزمایشگاه متالورژی جهاد شریف:

کوانتومتری و اندازه گیری میزان كلیه عناصر در آلیاژهای پایه فلزی شامل آهن (فولاد) (Fe)، مس (Cu)، آلومینیوم (Al) و نیکل (Ni)

• آناليز کوانتومتری پرتابل در 10 پایه شامل آهن (فولاد) (Fe)، آلومینیم (Al)، مس (Cu)، نیکل (Ni)، کبالت (Co)، روی (Zn)، قلع (Sn)، سرب (Pb)، تیتانیوم (Ti) و منیزیم (Mg)

تعیین استاندارد معادل و جنس نمونه

• کوانتومتری قطعات کوچک با ابعاد حداقل 6x6 mm

• آنالیز کوانتومتری ورقهای نازک با ضخامت حداقل 1mm

• آنالیز شیمیایی مفتول ها در حالت عمودی و افقی با قطر حداقل 0.8mm

• آنالیز کوانتومتری قطعات بدون تخریب تا وزن حداکثر 14 کیلوگرم 

• کوانتومتری انواع چدن با تهیه پولکی

• امکان اندازه گیری مقدار برخی از عناصر در حد ppm

آزمایشگاه کوانتومتری

دستگاه کوانتومتری به روش اسپکتروسکپی Spark Emission Spectrometer - ساخت SPECTRO آلمان

اسپکترومتری نشری

در روش اسپکترومتری نشری، سطح پرداخت شده نمونه تحت شرایط ولتاژ بالا برانگیخته می گردد که موجب نشر نور با طول موج معین از اتم های موجود در عناصر مختلف می شود. با اندازه گیری طول موج نور منتشر شده، میزان عناصر موجود در نمونه تعیین می شود.

جهت توضیحات تکمیلی لطفاً مقاله "اساس کار اسپکترومتری نشر نوری" را مطالعه کنید.

شرایط تست کوانتومتری:

گزارش نتایج کوانتومتری

پس از حصول اطمینان در مورد صحت و دقت اسپارک یا جرقه دستگاه کوانتومتر، خروجی دستگاه شامل درصد عناصر آلیاژی مختلف طبق بیس یا پایه فلزی موجود توسط کارشناس کوانتومتری مورد تحلیل قرار گرفته و خانواده آلیاژ طبق استانداردهای روز دنیا مشخص می شود.

 کوانتومتر چیست؟

کوانتومتر پرتابل

دستگاه کوانتومتر پرتابل Spectrotest- ساخت آلمان

  ٭ در آنالیز کوانتومتری در صورت نیاز به اسپارك اضافی (بدلیل ناهمگنی قطعه یا درخواست مشتری و غیره) به ازای هر اسپارك اضافی هزینه دریافت می شود.

٭ نمونه های خاص شامل نمونه هایی است كه آنالیز کوانتومتری آنها نیازمند فیكسچر بوده یا حداكثر مقطع آنها از دایره ای به قطر 8mm کمتر بوده یا ورق هایی با ضخامت کمتر از 1mm یا نمونه های نسبتاً بزرگ كه بایستی بدون تخریب آنالیز شده و یا اندازه گیری در مقیاس ppm می باشد.