تست مه نمکی یا سالت اسپری (Salt Spray)

خوردگی یک فرآیند طبیعی است که در اثر واکنش های شیمیایی بین یک ماده و محیط آن ایجاد می شود. عواملی مانند رطوبت، دما و وجود عوامل خورنده مانند نمک می توانند این فرآیند را به میزان قابل توجه­ی تسریع کنند.

آزمایش سالت اسپری که به نام مه نمکی یا افشانه نمک نیز شناخته می شود، یک روش استاندارد است که برای ارزیابی مقاومت به خوردگی مواد مختلف، به ویژه فلزات و پوشش های آنها استفاده می شود. در دنیایی که قطعات فلزی به طور گسترده در صنایع مورد استفاده قرار می گیرند، اطمینان از دوام و مقاومت آنها در برابر خوردگی بسیار مهم است. یکی از موثرترین روش ها برای ارزیابی مقاومت در برابر خوردگی، آزمایش سالت اسپری است. بررسی آزمایش سالت اسپری، هدف، روش و اهمیت آن در تعیین مقاومت مواد در برابر محیط های خورنده، ابزاری مناسب برای تحلیل مقاومت خوردگی قطعات است.

شماتیک دستگاه سالت اسپری یا مه نمکی

تست مه نمکی چیست؟

آزمایش سالت اسپری یک روش استاندارد است که برای ارزیابی مقاومت به خوردگی مواد مختلف، به ویژه فلزات و پوشش های آنها استفاده می شود. این آزمایش نمونه را در معرض یک محیط بسیار خورنده شبیه یک محیط مملو از نمک قرار می دهد. آزمایش سالت اسپری با قرار دادن قطعه در معرض یک مه نمکی کنترل شده، شرایط را شبیه سازی می کند که می تواند خوردگی را در حالت های  مختلف دنیای واقعی تسریع کند.

هدف از آزمون سالت اسپری 

هدف اولیه،آزمون (Salt Spray)، ارزیابی مقاومت مواد در برابر خوردگی ناشی از رسوب نمک است که یک نگرانی رایج در محیط های دریایی و ساحلی است. با قرار دادن نمونه آزمایشی در معرض یک فرآیند خوردگی تسریع شده، می توان عملکرد و دوام پوشش های محافظ، عملیات سطحی و ترکیب مواد را ارزیابی کرد.

روش انجام آزمون مه نمکی

بطور کلی میتوان مراحل انجام آزمون سالت اسپری را به مراحل ذیل تقسییم کرد؛

آماده سازی

قطعه مورد  آزمایش به طور کامل تمیز می شود تا هر گونه آلودگی که می تواند با نتایج تداخل داشته باشد حذف شود. این مرحله تضمین می کند که تنها متغیر مورد آزمایش مقاومت ماده در برابر خوردگی است.

دستگاه مه نمکی

نمونه تمیز شده در محفظه آزمایش اسپری نمک قرار می گیرد که یک محیط کنترل شده است که به طور خاص برای این منظور طراحی شده است. محفظه ایزوله شده است تا از هرگونه آلاینده خارجی بر روی تست جلوگیری شود.

محفظه نمونه ها در دستگاه سالت اسپری

محلول نمک

محلول نمک، معمولاً شامل 5 درصد کلرید سدیم (NaCl) است و در داخل محفظه به شکل مه یا افشانه اتمیزه می شود. مه شامل ذرات ریز نمک معلق در هوا است که ماهیت خورنده درمحیط مملو از نمک را شبیه سازی می کند.

مدت زمان آزمون

نمونه برای یک دوره از پیش تعیین شده در محفظه اسپری نمک باقی می ماند که بسته به استانداردهای برای قطعات بکار میرود می تواند متفاوت باشد. مدت زمان معمول از 24 ساعت تا چند هفته، با دوره های متناوب برای شبیه سازی ماهیت چرخه ای فرآیندهای خوردگی در دنیای واقعی متغیر است.

مشاهده و ارزیابی

پس از سپری شدن مدت زمان آزمایش، نمونه از محفظه خارج می‌شود، تمیز می‌شود و برای نشانه‌های خوردگی بررسی می‌شود. میزان و ماهیت خوردگی، مانند سوراخ شدن، زنگ زدگی، یا تغییرات رنگ، مستند شده و با معیارهای از پیش تعریف شده یا استانداردهای صنعتی مقایسه می شود.

 اهمیت تست سالت اسپری چیست؟

کنترل کیفیت: تولیدکنندگان برای ارزیابی کیفیت و اثربخشی پوشش‌های محافظ، درمان‌های سطحی و مواد مقاوم در برابر خوردگی به آزمایش اسپری نمک تکیه می‌کنند. این به آنها کمک می کند تا اطمینان حاصل کنند که محصولاتشان استانداردهای صنعت و انتظارات مشتری را برآورده می کند.

انتخاب مواد: این آزمایش به مهندسان، معماران و طراحان در انتخاب مواد مناسب برای کاربرد در محیط های خورنده کمک می کند. با مقایسه عملکرد مواد و پوشش‌های مختلف، می‌توانند آگاهانه تصمیم بگیرند و مناسب‌ترین گزینه را برای نیازهای خاص خود انتخاب کنند

تحقیق و توسعه: آزمایش اسپری نمک به عنوان یک ابزار ارزشمند برای محققان و دانشمندان برای مطالعه مکانیسم‌های خوردگی، توسعه مواد جدید و تقویت پوشش‌های محافظ موجود عمل می‌کند. این یک محیط کنترل شده و تسریع شده برای آزمایش اثربخشی راه حل های نوآورانه فراهم می کند.

چرا سالت اسپری لازم است؟

آزمایش سالت اسپری برای ارزیابی مقاومت به خوردگی مواد و پوشش ها به صورت کنترل شده و تسریع شده لازم است. با قرار دادن نمونه ها در محیط مه نمکی، اثرات خورنده آب شور یا محیط خورنده را شبیه سازی می کند.این آزمایش برای صنایعی که با محصولات یا اجزای در معرض محیط های خورنده مانند خودرو، هوافضا، دریایی و الکترونیک سروکار دارند، بسیار مهم است. این به ارزیابی عملکرد، دوام و مناسب بودن مواد و پوشش‌ها کمک می‌کند و تولیدکنندگان را قادر می‌سازد تا مواد مناسب را انتخاب کنند، از تضمین کیفیت و مطابقت با استانداردهای صنعتی اطمینان حاصل کنند.

محدودیت آزمون سالت اسپری چیست؟

در حالی که تست سالت اسپری یک روش پذیرفته شده برای ارزیابی مقاومت در برابر خوردگی است، اما محدودیت هایی دارد. لازم به ذکر است که شرایط آزمایش ممکن است دقیقاً شرایط دنیای واقعی را شبیه سازی نکند و نتایج ممکن است مستقیماً با عملکرد طولانی مدت مواد در محیط های واقعی مرتبط نباشد. علاوه بر این، آزمایش ممکن است عوامل دیگری مانند تغییرات دما، قرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش یا تنش های مکانیکی را که می تواند بر خوردگی تأثیر بگذارد، در نظر نگیرد. بنابراین، استفاده از آزمون اسپری نمک به عنوان یکی از چندین ابزار در فرآیند ارزیابی جامع بسیار مهم است.