میکروسکوپ الکترونی SEM

• مجهز به سیستم های EPMA و WDS جهت آنالیز عناصر سنگین تر از Al در کلیه مواد فلزی و غیر فلزی

• آنالیز SEM قطعات فلزی با ابعاد بسیار کوچک تا بزرگ (حداکثر 50در70در70 میلیمتر)

• آنالیز SEM فازها، ذرات موجود در ریزساختار و پوشش های فلزی

• تهیه آنالیزهای تصویری X-ray map و Line-Scan

• مجهز به دوربین دیجیتال حرفه ای جهت ثبت تصاویر ریزساختاری

Scanning Electron Microscope

نام دستگاه: میکروسکوپ الکترونی (Scanning Electron Microscope (SEM – ساخت ژاپن

تجهیزات جانبی: دستگاه پوشش دهی طلا

بررسی با میکروسکوپ SEM پروژه های دانشجویی با ارائه نامه رسمی از دانشگاه یا دانشكده، مشمول 20% تخفیف دانشجویی میگردد.

٭ در تعیین جنس پوشش با میکروسکوپ SEM به ازای هر لایه اضافی به هزینه فوق اضافه می شود.

٭در تمامی آزمون های متالوگرافی و بررسی ریزساختار ( به استثنای موارد ذكر شده ) هزینه آماده سازی از قبیل برش، مانت، پوشش طلا، سنباده، پولیش و اچ جداگانه محاسبه خواهد شد.