آزمایشگاه پرتابل و غیر مخرب 

  • آنالیز كوانتومتری در 10 پایه شامل آهن (Fe)، آلومینیم (Al)، مس (Cu)، نیکل (Ni)، کبالت (Co)، روی (Zn)، قلع (Sn)، سرب (Pb)، تیتانیوم (Ti) و منیزیم (Mg) در ابعاد بسیار كوچك و قطعات بزرگ با تخریب یا بدون تخریب مجهز به سیستم IP و APF+ (تشخیص خودکار فلزات مجهول)

کوانتومتر پرتابل

  •  متالوگرافی غیر مخرب و رپلیکا گیری

رپلیکاگیری پرتابل سختی سنجی پرتابل

سختی سنج پرتابل

  • ضخامت سنجی غیر مخرب به روش های الکترومغناطیس (هر نوع پوشش غیر آهنی بر روی فلزات پایه الکترومغناطیسی) و ادی کارنت (پوشش های غیر هادی بر روی فلزات پایه غیر الکترومغناطیسی)

ضخامت سنج پرتابل

  •  آزمايشات آلتراسونيك (UT)، راديوگرافی (RT)، ذرات مغناطيسی (MT) و مايعات نافذ (PT) از طريق آزمايشگاه همكار