آزمایشگاه پرتابل و غیر مخرب 

  • آنالیز كوانتومتری در 10 پایه شامل آهن(Fe)، آلومینیم(Al)، مس(Cu)، نیکل(Ni)، کبالت(Co)، روی(Zn)، قلع(Sn)، سرب(Pb)، تیتانیوم(Ti) و منیزیم(Mg) در ابعاد بسیار كوچك و قطعات بزرگ با تخریب یا بدون تخریب مجهز به سیستم IP و APF+ (تشخیص خودکار فلزات مجهول)

کوانتومتر پرتابل

  •  متالوگرافی غیر مخرب و رپلیکا گیری

رپلیکاگیری پرتابل 

  • سختی سنجی پرتابل

سختی سنج پرتابل

 

  • ضخامت سنجی غیر مخرب به روش های الکترومغناطیس (هر نوع پوشش غیر آهنی بر روی فلزات پایه الکترومغناطیسی) و ادی کارنت (پوشش های غیر هادی بر روی فلزات پایه غیر الکترومغناطیسی)

ضخامت سنج پرتابل

 

  •  آزمايشات آلتراسونيك (UT)، راديوگرافی (RT)، ذرات مغناطيسی (MT) و مايعات نافذ (PT) از طريق آزمايشگاه همكار