تست کشش (Tensile testing) یکی از آزمون‌های مخرب خواص مکانیکی جامدات است. در این آزمون نمونه تحت نیروی کششی افزاینده قرار می‌گیرد تا دچار گسیختگی شود. بارگذاری بصورت مکانیکی یا هیدرولیکی انجام می‌شود. سیستم بارگذاری معمولاً مجهز به ثبت‌کنندهٔ تنش-کرنش است. این آزمون برای بدست آوردن خصوصیات مواد برای طراحی و یا تطبیق خصوصیات با ملزومات کاربر خاص انجام می‌شود بنابراین می‌تواند یک آزمون کمی یا کیفی باشد. معمولاً نتایج این آزمون به شکل نمودار تنش-کرنش مهندسی نمایش داده می‌شوند.

دستگاه تست کشش 25 تن


قرارگیری نمونه داخل فک های دستگاه کشش

تصویر دستگاه تست کشش و نحوه قرارگیری نمونه کشش داخل فک های دستگاه

 البته میبایستی توجه داشت كه نتایج آزمایشات كشش نمونه‌های ماشین کاری شده با ابعاد استاندارد از قسمتهای انتخاب شده ماده ممكن است كاملاً بیانگر استحكام و میزان چكش‌خواری تمام محصول یا رفتار آن در هنگام عمل در محیطهای مختلف نباشد. ولی به هر حال این آزمایشات بطور رضایت‌بخشی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نمونه‌های آزمایش بایستی یا با مقطع كامل باشند یا ماشینكاری شوند، همانگونه كه در مشخصات محصول برای شروع تست مواد، تعیین شده است.

نمونه‌های آزمایش كه بطور نامناسب آماده شده باشند، اغلب باعث ایجاد خطا در نتایج می‌شوند. بنابراین بسیار مهم است كه در آماده‌سازی نمونه‌ها دقت لازم مبذول گردد.

نمونه های ماشین کاری شده طبق استانداردهای مربوطه بصورت گرد یا تخت ساخته می شوند. همچنین نمونه ها بعضاً با مقطع کامل کشیده می شوند که از جمله این نمونه ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

-میلگرد
-پیچ
-لوله
-مفتول
-سیم
-میله

برخی از متداول ترین استانداردهای بررسی خواص مکانیکی و نمونه سازی فلزات مختلف عبارتند از:

عنوانموضوع
ASTM E8/E8M تست کشش
ASTM A370 تستهای مكانیكی محصولات فولادی
DIN EN ISO 6892-1جایگزین DIN EN 10002-1 تست كشش
DIN 50125نمونه سازی كشش
ISO 898-1خواص مكانیكی پیچ ها