صفحه اصلی آزمون کشش-فشار-خمش

آزمایش کشش- فشار- خمش

تست کشش-فشار-خمش

• آزمایش كشش فولاد، آلومینیوم و... بر روی نمونه های تخت و گرد، نمونه های M6 تا M12 با فیکسچر، تست کشش میلگرد ساده و آجدار، لوله، انواع پیچ و مهره و سیم بکسل
• تعیین استحكام كششی نهایی (UTS)، استحکام تسلیم، درصد ازدیاد طول نسبی، درصد كاهش سطح مقطع، ثابت فنرهای کششی و فشاری
• انجام آزمایش خمش نمونه های جوشكاری شده، خم و باز خم میلگردها، PQR
• آزمایش فشار فلزات
تست کشش چیست؟

دستگاه تست کشش یونیورسال

دستگاه تست کشش 25 تن SCHENCK-TREBEL- ساخت آلمان

خدمات قابل ارایه

 

٭در كلیه آزمون های مکانیکی هزینه آماده سازی نمونه ها از قبیل برش، مانت، ماشین كاری و تهیه پلاگ برای لوله ها جداگانه محاسبه خواهد شد.

٭هزینه پیچ و مهره های تهیه شده برای آزمون بار گواه جداگانه محاسبه خواهد شد.

 متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی

محمدرضا رحمانی سراجی


حمید ارونی حصاری


كشش با دستگاه 5 تن بدون رزوه       

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA