صفحه اصلی میکروسکوپ الکترونی (SEM)

میکروسکوپ الکترونی SEM مجهز به WDS

میکروسکوپ الکترونی (SEM)

• مجهز به سیستم های EPMA و WDS جهت آنالیز عناصر سنگین تر از Al در کلیه مواد فلزی و غیر فلزی
• آنالیز قطعات فلزی با ابعاد بسیار کوچک تا بزرگ (حداکثر 50در70در70 میلیمتر)
• آنالیز فازها، ذرات موجود در ریزساختار و پوشش های فلزی
• تهیه آنالیزهای تصویری X-ray map و Line-Scan
• مجهز به دوربین دیجیتال حرفه ای جهت ثبت تصاویر ریزساختاری

میکروسکوپ الکترونی SEM

نام دستگاه: میکروسکوپ (Scanning Electron Microscope (SEM - ساخت ژاپن

تجهیزات جانبی: دستگاه پوشش طلا

 

بررسي با ميکروسکوپ SEM پروژه هاي دانشجويي با ارائه نامه رسمي از دانشگاه يا دانشكده، مشمول 20% تخفيف دانشجويي ميگردد.

٭ در تعيين جنس پوشش با ميکروسکوپ SEM به ازاي هر لايه اضافي 000/400 ريال به هزينه فوق اضافه مي شود.

٭در تمامي آزمون هاي متالوگرافي و بررسي ريزساختار ( به استثناي موارد ذكر شده ) هزينه آماده سازي از قبيل برش، مانت، پوشش طلا، سنباده، پوليش و اچ جداگانه محاسبه خواهد شد.

 

 

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی

شیرین طایفه حاج حسینی خامنه