صفحه اصلی مذاب ریسی (Melt Spinning)

مذاب ریسی (Melt Spinning)

انجماد سریع به روش مذاب ریسی (Melt Spinning) و تولید نوارهای آمورف و نانوبلوری با ضخامت 50- 20 میکرومتر و عرض 2-1 میلیمتر:

• روش ذوب: القایی با توان 15kW
• جنس نازل: کوارتز خالص با قطر داخلی 18mm
• وزن آلیاژ در هر آزمایش مذاب ریسی: 15- 5 گرم
• فشار محفظه قبل از پرکردن مجدد با گاز آرگون (با خلوص 99.999%): 5x10-5 mbar
• قطر دیسک مس- بریلیمی:24cm
• سرعت خطی دیسک: حداکثر 40m/s
 مذاب ریسی چیست؟مذاب ریسی Melt Spinning

نام دستگاه: Chill Block Melt Spinner - ساخت جهاد دانشگاهی شریف

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات
هزینه خدمات (ریال)
مذاب ریسی نوارهای فلزی با ضخامت 50- 20 میکرومتر و عرض 2-1 میلیمتر
2/500/000 - 1/500/000

 

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی
مرتبه علمی
شماره تماس
علی جزایری قره باغ
دانشیار
66051054, 66075242-9 (داخلی 200)