صفحه اصلی متالوگرافی

متالوگرافی فلزات: فولاد، چدن، آلومینیوم، مس، و غیره

آزمایشگاه متالوگرافی جهاد شریف ارائه دهنده خدمات زیر است:
• بررسی ریز ساختار و درشت ساختار متالوگرافی  فلزات با استفاده از میكروسكوپ های نوری و الكترونی
• تعیین نوع، اندازه و توزیع گرافیت در چدن ها
• تعیین اندازه دانه در ریز ساختار فلزات
• ضخامت سنجی پوشش ها و اندازه گیری ضخامت لایه دكربوره
• بررسی خطوط سیلان در قطعات فورج و ماكروگرافی مقاطع جوش
• تهیه سولفور پرینت و رپلیکا (متالوگرافی غیرمخرب)
• تعیین سیکل عملیات حرارتی، فرآیند تولید و نوع عملیات سطحی
• بررسی علت شکست قطعات فلزی (Fractography)

متالوگرافی چیست؟

متالوگرافی نوری

نام دستگاه: Optical Microscope - ساخت آلمان

تجهیزات جانبی: میکروسکوپ استریو

 

 ٭ در كلیه موارد فوق هزینه آماده­ سازی نیز گنجانده شده است.

٭ در ضخامت ­سنجی پوششهای چند لایه، به ازای هر لایه اضافی 350000 ریال به هزینه فوق افزوده می­شود.
٭ در صورت درخواست تصاویر متالوگرافی اضافه بر تصاویر ارائه شده در گزارش، برای تصاویر از قبل تهیه شده مبلغ 5000 ریال و برای تصاویر متالوگرافی تهیه شده به درخواست مشتری مبلغ 30000 ریال به ازای هر تصویر دریافت می­شود.

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی

مهران وحدانی