صفحه اصلی خدمات آزمایشگاهی آنالیز شیمیایی

آنالیز شیمیایی Chemical Analysis

خدمات آنالیز شیمیایی ارائه شده در آزمایشگاه متالورژی جهادشریف عبارتند از:
کوانتومتری
• اندازه گیری میزان كلیه عناصر در آلیاژهای پایه فلزی شامل آهن (Fe)، مس (Cu)، آلومینیوم (Al) و نیکل (Ni)
• آنالیز قطعات کوچک با ابعاد حداقل 6x6 mm
• آنالیز ورقهای نازک با ضخامت حداقل 1mm
• آنالیز مفتول ها در حالت عمودی و افقی با قطر حداقل 0.8mm
• آنالیز قطعات بدون تخریب تا وزن حداکثر 14 کیلوگرم
• امکان اندازه گیری مقدار برخی از عناصر در حد
میکروسکوپ الکترونی (SEM)
• مجهز به سیستم های EPMA و WDS جهت آنالیز عناصر سنگین تر از Al در کلیه مواد فلزی و غیر فلزی
• آنالیز قطعات فلزی با ابعاد بسیار کوچک تا بزرگ (حداکثر 50در70در70 میلیمتر)
• آنالیز فازها، ذرات موجود در ریزساختار و پوشش های فلزی
• تهیه آنالیزهای تصویری X-ray map و Line-Scan
کربن- گوگردگیری LECO
• تعیین میزان کربن و گوگرد در فولادها، فلزات غیرآهنی، مواد سرامیکی، اکسیدها و کاربیدها با دقت یک هزارم درصد وزنی
شیمی تر و جذب اتمی
• از طریق آزمایشگاه همکار