صفحه اصلی خدمات آزمایشگاهی توانمندی های تخصصی
آزمایشگاه متالورژی جهاد شریف به عنوان زیرمجموعه گروه پژوهشی مهندسی متالورژی پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی، فعالیت های خود را در سال 1360 با هدف حمایت از پروژه های نظامی آغاز نمود. به تدریج با گسترش امکانات آزمایشگاه، خدمات به صنایع دیگر از جمله خودرو سازی، نفت و گاز، پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم و غیره ارائه گردید. در سال های اخیر با اخذ گواهینامه ISO 17025، تأییدیه صلاحیت از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و مراجع ذیصلاح شرکت های خودروسازی و شرکت ملی گاز ایران و بهره برداری از دستگاه های پیشرفته، سطح کیفی و کمی خدمات آزمایشگاه متالورژی در زمینه های زیر ارتقاء یافته است:
آنالیز شیمیایی قطعات فلزی به روش‌های كوانتومتری، SEM و شیمی تر
آزمون های مكانیكی شامل كشش، فشار، خمش، ضربه، سختی سنجی میكرو و ماكرو و تهیه‌ پروفیل سختی و PQR جوش
• بررسی د‌رشت ساختار و ریز ساختار فلزات به كمك میكروسكوپ‌های نوری و الكترونی (SEM)
• تعیین جنس، روش تولید تهیه شناسنامه فنی برای قطعات فلزی و مهندسی معكوس
بررسی سطوح شكست قطعات فلزی و تعیین جنس و ضخامت پوشش و تهیه سولفور پرینت
تعیین كلاس انواع پیچ و مهره‌ ها، میلگرد‌های ساد‌ه و آجد‌ار، تعیین ثابت فنرهای كششی و فشاری
• انجام آزمایشات مكانیكی بر روی مخازن گاز LPG و CNG
تاییدیه های آزمایشگاه متالورژی