صفحه اصلی گالری آزمایشگاه انجماد سریع

آزمایشگاه انجماد سریع

مواد اولیه در بوته نیترید بور
مواد اولیه در بوته نیترید بور
جزییات تصویر دانلود تصویر
ذوب و آلیاژسازی القایی
ذوب و آلیاژسازی القایی
جزییات تصویر دانلود تصویر
ذوب و آلیاژسازی القایی
ذوب و آلیاژسازی القایی
جزییات تصویر دانلود تصویر
شمش تولید شده به روش القایی
شمش تولید شده به روش القایی
جزییات تصویر دانلود تصویر
نازل مذاب ریسی از جنس کوارتز
نازل مذاب ریسی از جنس کوارتز
جزییات تصویر دانلود تصویر
مذاب ریسی (Melt Spinning)
مذاب ریسی (Melt Spinning)
جزییات تصویر دانلود تصویر
نوارهای مذاب ریسی شده
نوارهای مذاب ریسی شده
جزییات تصویر دانلود تصویر
ریخته ریسی (PFC)
ریخته ریسی (PFC)
جزییات تصویر دانلود تصویر
نوارهای ریخته ریسی شده
نوارهای ریخته ریسی شده
جزییات تصویر دانلود تصویر
کوره تیوبی
کوره تیوبی
جزییات تصویر دانلود تصویر
فویل لحیم کاری پایه نیکل
فویل لحیم کاری پایه نیکل
جزییات تصویر دانلود تصویر
 
تعداد