صفحه اصلی فعالیت های پژوهشی فناوری انجماد سریع کاربردها

کاربردهای فناوری انجماد سریع

کاربردهای مغناطیسی:
- هسته انواع ترانسفورماتورها و چوك‌ها نظیر ترانس توزیع، ترانس فركانس بالا، ترانس اندازه گیری جریان یا میدان، ترانس شتاب دهنده ذرات، ترانس انتقال سیگنال دیجیتالی و غیره
- هسته انواع مبدل‌ها و حسگرها نظیر حسگرهای نیرو، فشار، ضربه، گشتاور، شتاب، سرعت دوران، دما، مكان و غیره
- سیستم حفاظت الكترومغناطیسی كالا و حفاظ، فیلتر، فنر و هد مغناطیسی
هسته نانوبلوری فیلتر مغناطیسی چوک مغناطیسی
هسته نانوبلوری فیلتر مغناطیسی چوک
ترانسفورماتور آمورف

ترانس های انتقال برقکاربردهای لحیم کاری:

- ساخت بدنه هواپیما و موتورهای جت

- مبدل های حرارتی

- اتصال آلیاژها و فولادهای مقاوم به حرارت

- اتصال کاربیدهای سمانته

 

کاربیدهای سمانته

قطعات کمپرسور موتور جت

قطعات لانه زنبوری

مبدل های حرارتی صفحه ای

مبدل های حرارتی صفحه-پره
 کاربردهای مکانیکی:
- سازه‌های آلومینیمی و تیتانیومی در صنایع هوا فضا
- مواد مقاوم به سایش نظیر ابزار برش و فولاد قالب
- كامپوزیت‌های زمینه فلزی، پلیمری و سرامیكی
 
کاربردهای الکتریکی:
- دماسنج و المنت‌های حرارتی دمای پایین
- فیوز و مقاومت‌های دقیق
- منابع تولید الكترون
 
کاربردهای پزشکی:
- پوشش‌های آمورف/نانوبلوری ابزار جراحی
- حرارت دهی غده‌های سرطانی
- انتقال سیگنال و توان از طریق وراپوستی
 
کاربردهای شیمیایی:
- پوشش‌های آمورف/نانوبلوری ابزار جراحی
- حرارت دهی غده‌های سرطانی
- انتقال سیگنال و توان از طریق وراپوستی