صفحه اصلی فعالیت های پژوهشی فناوری انجماد سریع

فناوری انجماد سریع چیست؟

در علم متالورژی، انجماد سریع (Rapid Solidification) به معنی تشکیل سریع جامد از مذاب فلزات می‌باشد. واژه سریع بر کوتاه بودن زمان تحول از حالت مذاب به جامد و بالا بودن سرعت انجماد دلالت دارد. در فرایند‌های انجماد سریع، سرعت سرد شدن مذاب عموماً در بازه 103 تا 109K/s  قرار داشته و سرعت پیشروی فصل مشترک جامد/مذاب حتی به بیش از 1m/s می‌رسد. سرمایش سریع مذاب با دگرگونی و اصلاح ساختار داخلی جامد می‌تواند باعث تغییر خواص فیزیکی و مکانیکی ماده و در نتیجه بهبود کارایی آن بشود.