صفحه اصلی فعالیت های پژوهشی طرح های پژوهشی

طرح های پژوهشی

• توليد آزمايشگاهی هسته‌های نانوكريستالين ترانسفورماتور

• لحیم کاری سوپرآلیاژ پایه نیکل INCONEL 738 با استفاده از فویل های لحیم آمورف MBF-15 و BNi2 تولیدی

• بررسی مطالعاتی مواد مغناطيسی Vicalloy

• فرآوری فویل های آمورف پایه نیکل به روش ریخته ریسی

• تحقیق و كسب دانش فناوری نوارهای مغناطیسی آمورف به روش PFC

• تأثیر عملیات حرارتی بر خواص مغناطیسی آلیاژهای آمورف پایه آهن و كبالت

• تولید لایه نازك آمورف از مواد مغناطیسی نرم به روش اسپاترینگ

• تاثیر Si و B بر روی ریزساختار و خواص مغناطیسی نوارهای انجماد سریع یافته پایه كبالت

• مطالعه و بررسی مواد مغناطیسی فلزی و بین­فلزی نوین مهندسی

• بررسی‌های مطالعاتی فناوری انجماد سریع

• تحقیق و كسب دانش فنی تولید برچسب­های سیستم حفاظت الكترومغناطیسی فروشگاهی

• تدوین دانش فنی تولید نیمه صنعتی برچسب­های حفاظت الكترومغناطیسی كتابخانه­ای

• مطالعه و بررسی سیستم‌های حفاظت الكترونیكی كالا با تأكید به روش مغناطیسی

• همكاری در فاز تحقیقاتی چندین پایان­ نامه كارشناسی ارشد و دكتری