صفحه اصلی فعالیت های پژوهشی افتخارات و اختراعات

افتخارات و اختراعات

اختراعات ثبت شده

• سامانه (سیستم) مذاب ریسی (1386)

• نازل ریخته ریسی جهت تولید تسمه های فلزی نازک بطور مستقیم از مذاب (1388)

• طراحی و ساخت نازل ریخته ریسی فویلهای فلزی آمورف عریض (1391)

• فرآوری فویل های فلزی آمورف به روش ریخته ریسی (1391)

 

افتخارات گروه متالورژی

• کسب رتبه نخست در بین 29 واحد آزمایشگاهی عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در ارزیابی عملکرد سال 1388 و رتبه ششم در بین 40 مجموعه و واحد آزمایشگاهی عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

• دریافت لوح تقدیر از معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال 1387

• دریافت جایزه و لوح تقدیر از ISESCO ، ECO و بنیاد ملی نخبگان در سال 1386

• كسب رتبه سوم تحقیقات كاربردی در نهمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی در سال 1374

• كسب رتبه سوم ابتکار در هفتمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی در سال 1372