صفحه اصلی درباره ما تجهیزات آزمایشگاهی

تجهیزات آزمایشگاهی

نام دستگاه (فارسی)

نام دستگاه (لاتین)

كشور سازنده

شركت سازنده

میكروسكوپ الكترونی روبشی

Scanning Electron Microscope 

ژاپن

JEOL

دستگاه پوشش طلا

Fine Coat, Ion Sputter Coating 

ژاپن

JEOL 

كوانتومتر

Spark Emission Spectrometer

آلمان

SPECTRO

میكروسكوپ نوری

Optical Microscope

آلمان

CARL ZEISS JENA

سختی سنج یونیورسال

Macrohardness Test Machine

آلمان

Wolpert

سختی سنج میكرو

Microhardness Test Machine

ژاپن

Leco

استریو میكروسكوپ

Stereo Microscope

ژاپن

MEIJI TECHNO Co.

ضربه شارپی

Charpy Impact Tester

آلمان

Zwick-Roell

كشش فشار یونیورسال

Universal Testing Machine

آلمان 

SCHENCK TREBEL

اندازه گیری كربن و گوگرد

Carbon/ Sulfur Determinator

آمریكا

LECO

ضخامت سنج پوشش

Coating Thickness Gauge

انگلیس

Elcometer