صفحه اصلی درباره ما تاریخچه حوزه خدمات آزمایشگاهی

کارگاه های آموزشی محصولات مختلف مطابق با استاندارد ملی ISIRI

آزمایشگاه متالورژی جهاد شریف اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی محصولات و قطعات مختلف بر اساس هر یک از استانداردهای ملی ISIRI (مطابق جدول ذیل ) می نماید. متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد پذیرش آزمایشگاه متالورژی به شما تلفن 8و66043907-021 تماس حاصل فرمایند.

استانداردهای ملی (ISIRI) مربوط به محصولات مختلف - نسخه کامل با فرمتpdf 

ردیف

شماره استاندارد

 

عنوان استاندارد


 1 

    2384

ویژگی پروفیل آلومینیوم

2

7335

پروفیل های فولادی، پروفیل سرد شکل داده شده  ،ویژگیها

3

7336

پروفیل های فولادی ، پروفیل های تو خالی مخصوص در و پنجره

4

7337

پروفیل های فولادی ، پروفیل های سرد شکل داده شده چارچوبی

5

7338

پروفیل های فولادی ، پروفیل زهوار

6

7339

پروفیل های فولادی، پروفیل سرد شکل داده شده ناودانی

7

3694

ورق فولادی گرم نوردیده با كیفیت ساختمانی

8

5722

ورق فولادی سرد نوردیده با كیفیت ساختمانی

9

3693

ورق فولادی گرم نوردیده با كیفیت معمولی و كششی

10

5316

ورق فولادی گرم نوردیده با كیفیت قابل استفاده در سازه خودرو

11

5723

ورق فولادی سرد نوردیده با كیفیت معمولی و كششی

12

6923

ورق فولادی برای لعاب چینی

13

7596

ورق فولاد کربنی گالوانیزه گرم پیوسته، با کیفیت ساختمانی

14

7597

ورق فولاد کربنی گالوانیزه گرم پیوسته با کیفیت معمولی،شکل دهی متوسط و کششی

15

1791

تیرآهن گرم نوردیده بال نیم پهن موازی

16

3277

تیر آهن گرم نوردیده بال باریك شیبدار

17

3132

میلگرد های گرم نوردیده مصرفی در بتن

18

4477

ناودانی‏های گرم نوردیده لبه گردبال شیبدار

19

1792

نبشیهای فولادی گرم نور دیده با بالهای مساوی و یا نامساوی رواداریهای نورد

20

1600

فولادهای ساختمانی

21

2368

ویژگی های حلب و آهن سیاه سرد نورد شده

22

422

ضخامت لوله های فولادی

23

423

لوله های فولاد كربنی مناسب برای دنده پیچ كردن مطابق ISO 7-1

24

425

لوله ‏های فولادی بدون پیچ جهت مصارف عمومی

25

426

لوله های چدنی

26

2667

ویژگیها و روشهای آزمون لوله های دولایه فولادی

27

3076

اتصالات جوشی گازرسانی – ویژگیها و روشهای آزمون

28

3293

لوله های فولادی جوشكاری شده به روش مقاومتی و القائی جهت استفاده در اتومبیل و مصارف صنعتی دیگر

29

3574

لوله های فولادی گاز - مورد استفاده در شبكه گازرسانی شهری

30

3765

لوله ها و قطعات لوله ای شكل فولادی مورد مصرف در آبرسانی(ویژگیها و روش های آزمون)

31

2-6515

موتورهای احتراق تراكمی - لوله های فولادی باریك برای لوله های تزریق سوخت با فشار بالا – ملزومات برای لوله های باریك مركب

32

6771

لوله های فولادی برای آبرسانی و فاضلاب

33

7052

پوششهای محافظ درونی و/یا برونی لوله های فولادی با پوشش گالوانیزه به روش غوطه وری گرم در خطوط تولید اتوماتیک – ویژگیها و روشهای آزمون

34

1-9330

لوله های فولادی جوش داده شده برای مقاصد تحت فشار-1-لوله های فولادی غیرآلیاژی با خواص مشخص شده در درجه حرارت اتاق

35

4-9330

لوله های فولادی جوش داده شده برای مقاصد تحت فشار-شرایط فنی تحویل-4-لوله های فولادی غیر آلیاژی و آلیاژی جوش داده شده قوسی زیر پودری با خواص مشخص شده در درجه حرارت بالا

36

1-9504

لوله های فولادی مورد استفاده در دوچرخه و سه چرخه های مسافركشی

37

2-9504

لوله های فولادی مورد استفاده در دوچرخه و سه چرخه های مسافركشی-الزامات خاص لوله های فولادی جوش مقاومت الكتریكی ولوله های فولادی جوش القایی(ERW)

38

3-9504

لوله های فولادی مورد استفاده در دوچرخه و سه چرخه های مسافركشی-الزامات خاص لوله های فولادی جوش مقاومتی سرد تكمیل شده ولوله های فولادی جوش القایی(CEW)

39

9-10455

مشخصات و تایید دستورالعمل جوشكاری برای مواد فلزی-9-آزمایش دستورالعمل جوشكاری برای جوش لب به لب لوله های انتقال انجام شده در كارگاه در خشكی یا در دریا

40

11415

لوله های فولادی كربنی بدون درز مورد استفاده در دمای بالا

41

a-3981

لوله های سوزن فولاد زنگ نزن برای ساخت لوازم پزشكی-ویژگیها و روشهای آزمون

42

3915

طوقه موتورسیكلت - ویژگیها و روشهای آزمون

43

4346

قاشق ،چنگال ،كارد و سایر موارد مشابه برای غذا خوری- ویژگیها و روشهای آزمون

44

2990

سوپاپ مكش و تخلیه

45

9073

9074

9075

9754

9755

9756

پیچهای خودكار

46

2874

پیچ ها و میله های دو سردنده - ویژگیهای مكانیكی و روش آزمون

47

3013

پیچ و مهره ‏ها و میله‏ های دوسردنده - نماد‏ها و مشخصه‏ های ابعادی

48

4555

اتصال دهنده‌ها، پیچ، مهره و میله یك یا دو سر دنده از جنس فولاد زنگ نزن (ویژگیها و روشهای آزمون)

49

5654

خواص مكانیكی مهره های دنده درشت - ویژگیها و روشهای آزمون

50

5655

خواص مكانیكی مهره های دنده ریز - ویژگیها و روشهای آزمون

51

8545

مشخصات مكانیكی پیچ و مهره ها-راه آهن

52

10355

3و2و1-

سوهان

53

10356

قلم ها و سمبه های فولادی- ویژگیها و روشهای آزمون

54

1803

تیغه ‏های پیچ گوشتی برای پیچ های سرشیاردار

55

4153

پیچ گوشتی چهارسو - ویژگیها و روشهای آزمون

56

8118

پتك – ویژگیها و روشهای آزمون

57

8120

چكش سنگین فولادی– ویژگیها و روشهای آزمون

58

8121

چكش سبك فولادی – ویژگیها و روشهای آزمون

59

587

كفه بیل- ویژگیها و روشهای آزمون

60

2990

سوپاپ مكش و تخلیه

61

871

ویژگیهای الكترودهای روپوش دار جوشكاری با قوس الكتریكی

62

6869

3و2و1-

یاتاقانهای ساده – بوشهای پیچیده شده

63

2635

فرغون فلزی (ویژگی و روش آزمون)