آزمون های پرتابل، کوانتومتری، سختی سنجی، ضخامت سنجی

آزمون های پرتابل

راه اندازی آزمایشگاه پرتابل و غیر مخرب جهاد شریف

  • آنالیز كوانتومتری در 10 پایه شامل آهن(Fe)، آلومینیم(Al)، مس(Cu)، نیکل(Ni)، کبالت(Co)، روی(Zn)، قلع(Sn)، سرب(Pb)، تیتانیوم(Ti) و منیزیم(Mg) در ابعاد بسیار كوچك و قطعات بزرگ با تخریب یا بدون تخریب مجهز به سیستم IP و APF+ (تشخیص خودکار فلزات مجهول)
  • کوانتومتر پرتابل
  • متالوگرافی غیر مخرب و رپلیکا گیری

 

  • سختی سنجی پرتابل

  • ضخامت سنجی غیر مخرب به روش های الکترومغناطیس(هر نوع پوشش غیر آهنی بر روی فلزات پایه الکترومغناطیسی) و ادی کارنت(پوشش های غیر هادی بر روی فلزات پایه غیر الکترومغناطیسی)

  • آزمون های غیر مخرب شامل PT، MT، UT، RT