صفحه اصلی اخبار

دستگاه کوانتومتر پرتابل

تجهیز آزمایشگاه متالورژی جهاد شریف به دستگاه کوانتومتر پرتابل


خدمات كوانتومتری پرتابل در 10 پایه شامل آهن(Fe    )، آلومینیم(Al)، مس(Cu)، نیکل(Ni)، کبالت(Co)، روی(Zn)، قلع(Sn)، سرب(Pb)، تیتانیوم(Ti) و منیزیم(Mg) در ابعاد بسيار كوچك و قطعات بزرگ با تخريب يا بدون تخريب مجهز به سیستم IP و APF+ (تشخیص خودکار فلزات مجهول)

کوانتومتر پرتابل

دستگاه آنالیز کوانتومتری پرتابل Spectrotest- ساخت آلمان