صفحه اصلی اخبار

کسب رتبه چهارم کشور توسط آزمايشگاه متالورژی جهاد شریف

مجموعه آزمایشگاه‌های متالورژی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در نخستين دوره ارزیابی آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی توانست رتبه چهارم کشور را در بین 27 مركز عضو شبکه كسب كند.

 

ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه براساس دستورالعمل ارزیابی عملکرد آزمایشگاه‌ها و با توجه به سه شاخص اصلی «مشتری مداری»، «میزان کارکرد» و «میزان همکاری‌های شبکه‌ای» (به ترتیب با نسبت 35، 35 و 30 درصد)، انجام می‌شود.