صفحه اصلی اخبار

تجهیز آزمایشگاه متالورژی به دستگاه ناچ زن آزمون ضربه

آزمایشگاه متالورژی جهاد شریف به دستگاه ناچ زن نمونه آزمایش ضربه مجهز شد.

این دستگاه دارای توانایی ایجاد ناچ V شکل بر روی نمونه های ضربه طبق استانداردهای ISO 1481-1، EN 10045-1، ASTM A370-E23 تا سختی حداکثر 40HRC است. نمونه ها پس از برش و سنگ زدن به منظور دستیابی به تلرانس ابعادی مورد نظر در استاندارد مربوطه، بوسیله دستگاه مذکور ناچ زده می شوند و سپس توسط دستگاه ضربه 300 ژول مستقر در آزمایشگاه متالورژی تحت آزمون ضربه شارپی قرار می گیرند.

 

ناچ زن تست ضربه

تصویر دستگاه ناچ زن تست ضربه