صفحه اصلی اخبار

انتشار مقاله اعضای گروه پژوهشی متالورژی در مجله علمی- پژوهشی مهندسی مکانیک

مقاله‌ی «بررسی مکانیزم تبلور و تاثیر عملیات حرارتی بر ساختار و خواص مغناطیسی نوارهای آمورف Co68.15Fe4.35Si12.5B15» با همکاری آقایان بهزاد بینش، علی جزایری قره باغ و حمید ارونی حصاری در مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز (جلد 40، شماره 2) به چاپ رسید.

 

در چكیده این مقاله آمده است:

در تحقیق حاضر نوارهای آمورفCo68.15Fe4.35Si12.5B15    توسط فرایند ریخته ­ریسی نوارهای عریض[1]تولید شدند و به کمک آزمایش­های پراش اشعه ایکس (XRD )، آنالیز حرارتی تفاضلی (DTA  ) و اندازه­ گیری خواص مغناطیسی مشخصه ­یابی شدند. انرژی فعال­سازی تبلور نوارهای آمورف به روش DTA  تحت نرخ­ های گرمایش مختلف و به کمک مدل­های سینتیکی کیسینجر[2]و اوگیس- بنت[3]برابر با kJ/mol 5/673 تعیین شد. بررسی نتایج خواص مغناطیسی نوارهای آمورف عملیات حرارتی شده تحت اتمسفر گاز محافظ و در محدوده دمایی °C 560-300 به مدت زمان 60-15 دقیقه نشان داد که آنیل نوارهای ریخته­ ریسی شده تا دمای 400°C باعث افزایش مقدار القاء اشباع می­شود، در حالی که با افزایش بیشتر دما، به دلیل تشکیل فازهای بلوری محلول جامد کبالت، Fe23B6 و Co13B7 خواص نرم مغناطیسی شدیداً افت می­کند.[1] Planar Flow Casting

[2] Kissinger

[3] Augis & Bennet