صفحه اصلی اخبار

ثبت اختراع "فرآوری فویل های فلزی آمورف به روش ریخته ریسی"

گروه پژوهشی متالورژی جهاد دانشگاهی شریف موفق به دریافت گواهی نامه ثبت اختراع از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با عنوان "فرآوری فویل های فلزی آمورف به روش ریخته ریسی" گردید.

اسامی مخترعین بدین شرح است: علی جزایری قره باغ - حمید ارونی حصاری - سیما میرزایی - بهزاد بینش