صفحه اصلی اخبار

ارائه مقاله در اولین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی

مقاله اعضای گروه پژوهشی متالورژی باعنوان "بررسی تولید نوارهای آمورف و نانوبلوری عریض آلیاژ FINEMET با استفاده از فناوری ریخته ریسی (PFC)" توسط سرکار خانم میرزایی و با همکاری علی جزایری قره باغ و حمید ارونی حصاری، در اولین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی ارائه گردید. این همایش در تاریخ 10 و 11 اسفند ماه 1390 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود برگزار شد.