صفحه اصلی ذوب و آلیاژسازی القایی

ذوب و آلیاژسازی به روش القایی تحت گاز محافظ

ذوب و آلیاژسازی القایی تحت گاز محافظ آرگون درون بوته سرامیکی:
• فشار محفظه قبل از پرکردن مجدد با گاز آرگن (با خلوص %99.999): 5x10-5mbar
• جنس بوته ذوب: نیترید بور با تحمل دمایی 2000oC
• وزن مواد اولیه در هر ذوب: حداکثر 60 گرم
• سرد شدن به آهستگی درون بوته ذوب صورت می گیرد.

ذوب و آلیاژسازی القایی

خدمات قابل ارایه

شرح خدمات
هزینه خدمات (ریال)
ذوب القایی و آلیاژسازی تا وزن 60 گرم در كوره القایی تحت اتمسفر گاز آرگن
4/000/000 - 3/000/000

 

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی
مرتبه علمی
شماره تماس
علی جزایری قره باغ
دانشیار
66051054, 66075242-9 (داخلی 200)