صفحه اصلی ریخته ریسی (PFC)

ریخته ریسی (Planar Flow Casting)

انجماد سریع به روش ریخته ریسی (Planar Flow Casting) و تولید فویل های آمورف و نانوبلوری با ضخامت 50- 20 میکرومتر و عرض 20-2 میلی متر:

• روش ذوب: القایی با توان 15kW

• جنس نازل: نیترید بور با پهنای شکاف 2، 5، 10 و 20 میلی متر

• وزن آلیاژ در هر آزمایش مذاب ریسی: 60- 30 گرم

• فشار محفظه قبل از پرکردن مجدد با گاز آرگون (با خلوص 99.999%): 5x10-5 mbar

• قطر دیسک مس- بریلیمی:24cm

• سرعت خطی دیسک: حداکثر 40m/s

خدمات قابل ارایه

شرح خدمات
هزینه خدمات (ریال)
ریخته ریسی نوارهای فلزی با ضخامت 50- 20 میکرومتر و عرض 20-2 میلی متر

5/000/000 - 4/000/000

 

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی
مرتبه علمی
شماره تماس
علی جزایری قره باغ
دانشیار
66051054, 66075242-9 (داخلی 200)