صفحه اصلی درباره ما تجهیزات آزمایشگاهی

میکروسکوپ استریو


مورد قابل اندازه گیری با دستگاه 

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تصویر ماکروسکوپی (Pixel (Voxel تا بزرگنمایی 180 برابر

 

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)

ماکروگرافی

(همراه با آماده سازی، گزارش و عکس رنگی)

توسط آزمايشگاه 1000000