صفحه اصلی درباره ما تجهیزات آزمایشگاهی

پوشش‌دهنده يونی


مورد قابل اندازه گیری با دستگاه 

مورد اندازه گیری شده
واحد اندازه گیری
دقت اندازه گیری
ایجاد پوشش طلا
nm
ضخامت 30-20 نانومتر

 

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات
هزینه خدمات (ریال)
پوشش طلا برای نمونه های رپلیکا
هر نمونه 250000
پوشش طلا
هر سانتی متر مربع 200000

هزينه پوشش طلا در نمونه های نيازمند زمان يا خلاء زياد به صورت موردی اعلام خواهد شد.

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی 

شیرین طایفه حاج حسینی خامنه